top of page

Blog

Overleving van het ego


Tijdens het proces van karmische transformaties worstelen veel mensen met hun overlevingsprogramma’s. Die kunnen veel vormen aannemen. Een veel voorkomende vorm is een grote mentale activiteit. Een onophoudelijk salvo van gedachten. Het helpt ons “te vluchten in ons hoofd”. Het is letterlijk een vlucht. Voelen wordt te pijnlijk en we snijden ons af als een overlevingsstrategie.

Het ego

Het is ook in die betekenis dat ik het begrip ego gebruik: de verzameling van overlevingsstrategieën tijdens een incarnatie. Overleven van wat? Van lijden.

Lijden die ontstaat uit het gevoel van afscheiding. Het is eigenlijk de illusie van een afscheiding. Want het is onmogelijk om niet verbonden te zijn met de bron van het leven, maar we kunnen wel een heleboel constructies opzetten zodat we er van overtuigd geraken dat we afgescheiden zijn.

Zo kan een onderdeel van een ego bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit een uiterst assertief gedrag, op het randje van arrogant. Als je dieper gaat kijken naar de onderliggende patronen, schuilt er vaak een onzekerheid, en op een diepere laag angst en gebrek aan zelfvertrouwen. De oorzaken van die angsten bevinden zich in blessures die we in ons onderbewustzijn hebben verborgen. Ze zijn namelijk te pijnlijk om voelen. Om ermee om te kunnen en te kunnen functioneren in dit leven, hebben we dus een strategie nodig. En dat is in dit voorbeeld kiezen voor de aanval als beste verdediging.

Het zijn stuk voor stuk mechanismen van zelfbescherming zodat die oude pijnen niet geactiveerd zouden worden.

Karmische transformatie

Laat het nu net de bedoeling zijn van een karmische transformatie dat die pijnen uitgezuiverd worden... Dan weet je dat er zich een innerlijk conflict aandient. De incarnatie is er op gericht om te groeien als spirituele entiteit. En het leven staat voor ons ten dienste om ons daarbij te helpen, als een grote speeltuin. Wij zullen binnen dat kader van de materie dus voortdurend (onbewust) situaties creëren om onszelf bewust te maken van onze diepe blessures. Blessures die zich bevinden op het niveau van de ziel en die materie nodig hebben om te kunnen transformeren.

En hoe kan je een wonde die al jaren aan het etteren is, genezen?

Inderdaad, de pus moet er uit... En dat doet meestal pijn.

Als we een fysieke wonde hebben waar iemand op duwt, wat is dan onze reflex?

Terugtrekken.

Zo is het ook op energetisch niveau: we trekken ons terug uit situaties die de vinger op de pijnlijke wonde dreigen te leggen. Van zodra iets te dicht in de buurt komt van onze karmische blessures, schiet ons systeem van zelfbescherming in actie, ons ego.

Wil je dus bewust werken aan karmische transformaties, dan is het heel logisch dat je vaak botst op dat ego, op die mechanismen van overleven.

Inside outside

We kunnen veel leren over onze innerlijke wereld door het bestuderen van onze uiterlijke wereld. En dan kunnen we overduidelijk vaststellen dat er in de wereld een toenemende strijd is. Soms afgewisseld met periodes van korte ademruimte, maar er is een stijgende constante. Er heerst een bitsige strijd die op de spits gedreven wordt.

Uiteraard zijn er vele aspecten aan dat globale spanningsveld, maar je kan zien dat er vele structuren aan het vechten zijn voor hun overleving, voor hun positie van controle.

Er is een groeiende golf van bewustzijn in de wereld en daardoor ontstaat er een reactie van nog meer controle. Iedereen kan wel voorbeelden genoeg waarnemen.

Angst en wantrouwen alom.

Dat is de wereld buiten ons. Het wordt ons getoond op een dienblaadje.

Wel, in ons speelt zich hetzelfde tafereel af: ons bewustzijn groeit en dat maakt een hel los van angsten en het gevoel van controle te verliezen.

Andrea werkt al jaren voor een farmaceutische bedrijf. Ze heeft er veel energie in geïnvesteerd, een mooie carrière opgebouwd met passend loon. Al verschillende jaren voelt ze echter een spanning tussen haar eigen waarden en het beleid van het bedrijf. Tot 2 jaar geleden ook haar lichaam duidelijke signalen begon te geven dat de druk te hoog werd. Zowel de werkdruk als de druk van de innerlijke strijd die ze voortdurend aan het voeren was.

Het gevecht werd steeds bitsiger. Ze houdt het niet langer vol. Iets moet veranderen.

Want voor haar bewustzijn is het duidelijk: dit klopt niet meer, en de prijs begint op te lopen.

Maar overwegen om ontslag te nemen op haar 55ste maakt existentiële angsten los. Loslaten van zogenaamde zekerheden en verworven posities zijn verschrikkelijk voor haar overlevingsmechanismen.

Overleving van het ego

Een analoog proces speelt zich af in iedereen die zijn karmische blessures wil aanpakken. Er ontstaan telkens fricties tussen ons nieuwe bewustzijn, en onze oude programma’s van zelfbescherming die ons willen terugtrekken. Ze verkiezen liever de oude bekende gevangenis dan de nieuwe onbekende en oncontroleerbare vrijheid.

En als je rondom jou kijkt naar de bitsigheid van de strijd tussen het nieuwe bewustzijn en de oude gevestigde programma’s, dan weet je waaraan je begint bij een karmische transformatie.

Het ego geeft zich niet zomaar over. Want dat is net het bestaansrecht van die constructie die wij het ego noemen: overleven.

Het is gemaakt om te overleven!

Het zal dus tot zijn laatste snik alles in het werk stellen om te overleven. En dan komen wij vrolijk aandraven met een nieuwe bewustzijn die denkt dat het een eeuwenoud programma na een workshop overboord kan gooien. Niet dus!

We voelen ons een tijdje goed, we denken dat we gewonnen hebben, tot op een onbewaakt moment het oude programma weer de complete macht over ons lijkt te nemen in een karmische wurggreep. Terug naar af, zo lijkt het. De perfecte voedingsbodem voor ontgoocheling, frustratie, machteloosheid en depressie.

Wat dan wel??

Don’t fight! Ga niet in gevecht! Dit is een grote therapeutische valkuil. Mediteren wordt bijvoorbeeld een groot gevecht tegen gedachten, of we leven in een voortdurend gevecht met ons ego. Het is een strijd dat je niet kan winnen, want je vecht tegen jezelf. Je vecht tegen die stukken van jezelf die je eeuwen hebben helpen overleven. En dan denken wij om die stukken op een paar weken of maanden tijd zomaar aan kant te zetten of overboord te gooien.

Veel geluk...

Zo zal het ook niet werken om buiten ons tegen structuren van controle en angst te vechten. Het gevecht zal alleen maar grimmiger worden.

Wat dan wel?

Verschuiving van aandacht.

Waar je aandacht aan geeft, zal groeien.

Herken je overlevingsstrategieën, bedank ze voor het werk dat ze geleverd hebben, dat ze je levend tot dit moment hebben gebracht. Maar ga er niet mee in gevecht, geeft er niet meer aandacht aan dan nodig. Ze zullen wellicht nooit “weg” gaan zoals we vaak stiekem hopen.

Meer nog, ze zullen op een bepaald moment in je leven misschien wel ten dienste van je ziel komen.

Zo kan je uit angst of controle de grote kwaliteit hebben uitgebouwd om mentaal goed te kunnen plannen en efficiënt te werken. Niets mis met die kwaliteiten. Het gaat over de intentie er achter, de motivatie om ze in te zetten. Hoe meer je contact maakt met je ziel en je weg zich toont, hoe meer je die kwaliteit ook zal kunnen inzetten, maar niet langer meer als een systeem van overleving.

Wel als gereedschap om de weg van je ziel uit te bouwen in de materie.

En ook daar zullen we van de perfectie kunnen proeven.

De perfectie van elke stap die we in dit leven hebben moeten zetten om tot dit eigenste punt te komen.

Voorbij de dualiteit van oordeel in goed en kwaad. Geen reden dus voor gevecht.

Een perfectie alchemie richting eenheid.


51 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page