Blog

Het belang van verruimde staten van bewustzijn voor onze evolutieAls we in ons leven met uitdagingen geconfronteerd worden, is onze reflex meestal om vanuit een mentale analyse oplossingen te gaan "bedenken". Het is een aanpak dat werkt tot een bepaald niveau.

Een uitdaging van een defecte auto langs de kant van de weg, kan je perfect aanpakken met een mentale anaylse. Je belt de pechdienst en je brengt mensen op de hoogte dat je later op de afspraak zal zijn. De auto wordt naar de garage getakeld en jijzelf wordt naar huis gebracht. Simpel.

Gaat het echter over uitdagingen van een andere orde, zoals persoonlijke ontwikkelingen, relationele of familiale uitdagingen, aanslepende ziektes,... dan proberen we het ook te doen met ons verstand. Een logsiche analyse binnen een westers geoefende geest moet ons brengen naar oplossingen. Vaak moeten we tot dezelfde conclusie komen: het werkt tot een bepaald niveau, of voor een bepaalde periode.

Als we merken dat we na een tijd weer in dezelfde situatie komen, dat we precies weer op hetzelfde punt aangekomen zijn als een paar maanden of jaren geleden, dan moeten we op den duur toch toegeven dat de oplossingen van onze mentale laag niet afdoend zijn.

Het is het beginpunt van een nieuwe aanpak binnen onze persoonlijke ontwikkeling: erkennen dat onze logisch beredeneerde oplossingen niet meer werken.

En dat is een typische eigenschap voor karmische thema's. Wat we ook "bedenken", het werkt niet meer, of het werkt maar voor een heel korte tijd. En die periodes worden korter en korter. De logische oplossing die me vorige keer nog 2 jaar vooruit heeft geholpen, blijkt nu al na een paar maanden uitgewerkt.

Het is hetzelfde verloop dat veel mensen moeten besluiten bij klassieke medische ingrepen. De symptomen keren steeds sneller terug, of het effect van de therapie duurt steeds korter.

Dit is het resultaat van oplossingsdenken en symptoombestrijding.

Er komt een moment dat het gewoonweg niet meer werkt.

De "oplossing" of de aanpak moet van een andere kant komen. Een kant waar we meestal een blinde vlek op hebben, een kant die we niet kennen.

Het is als een vlieg dat maar tegen het raam blijft botsen. Ze denkt dat daar de uitgang is, ze kijkt maar in 1 richting. Want ze is er elke keer bijna. Nog een centimeter, en ze is buiten.

Maar vanuit een ander bewustzijn bekeken, weten we dat ze nooit door het glas zal geraken, hoelang of hoe hard ze ook maar blijft proberen. Het resultaat kennen we: opgebrand neerstorten op de vensterbank. Tegenwoordig noemen we dit burn out. Ons hoofd blijft maar proberen om er uit te geraken, oplossingen te zoeken in dezelfde richting.

Een keertje met een langere aanloop, een keertje met al onze kracht om het raam te proberen breken, maar alle inspanningen zijn tevergeefs.

De uitgang zit niet daar waar we hem verwachten...

We moeten naar een andere laag, of naar een andere staat van bewustzijn om een uitgang te vinden. Ofwel gaat de vlieg door tot ze effectief burn out op de vensterbank ligt, of ze zet zich eerder neer en kijkt de andere kant op om te zien of er geen andere uitgang is. Daarvoor moet ze haar intern programma verlaten.

Zo geldt het ook voor ons. Willen we duurzame oplossingen voor onze uitdagingen, dan moeten we andere paden proberen dan die we gewend zijn, ingegeven door onze logische analytische geest dat hier in het Westen ontzettend goed getraind wordt in het schoolsysteem.

Voor alle duidelijkheid, er is niets fout mee, maar je moet weten binnen welke domeinen dat het werkt, en binnen welke niet.

Om bewustzijn te krijgen binnen terugkerende karmische patronen, werkt het niet. Het mentale kan niet binnendringen in het domein van de ziel. We kunnen het er wel ten dienste van zetten.

Waar zit dan wel een uitgang uit ons karmisch lijden?

Inderdaad: verruimde staten van bewustzijn, of "altered states of mind" zoals vaak beschreven in internationale literatuur.

Er zijn veel manieren om verruimde staten van bewustzijn te bereiken. Ze hebben namelijk allen dezelfde eigenschap: we ervaren tijd en ruimte op een totaal andere manier.

Zoals die deelnemer aan de bergstage het gevoel had 3 weken op pad te zijn in plaats van 3 dagen. Of de vrouw die na een meditatie van 3 uur dacht dat het maximum 20 minuten had geduurd.

Maar ook het luisteren naar een concert of kijken naar een theatervoorstelling of film, kan onze notie van tijd volledig veranderen.

Het wordt algemeen aangenomen dat tijd een creatie is van de mind, maar die theorie wordt ook "een werkelijkheid", als we het zelf ervaren. We hebben het niet meer van horen zeggen, maar door het zelf mee te maken.

Binnen Alchemy of Sparks werken we met verschillende methoden om een "altered state of mind" te bereiken. Er zijn de verdiepte ademhalingen, de geleide meditaties, de hitte van de zweethutten, het klimmen in de bergen, ...

Allemaal met hetzelfde doel: de mind op pauze zetten, om contact te kunnen maken met diepere lagen van intelligentie. Op die manier maak je contact met compleet andere bronnen van informatie waar wij als mens toegang toe hebben.

Informatie die onze mind meestal direct beoordeelt of veroordeelt, omdat het niet binnen de jaren opgebouwde logica past.

Een ingenieur scheikunde die contact maakt met informatie van de ziel dat hij mensen moet gaan begeleiden in het verruimen van bewustzijn.

Eu...... hoe bedoelt u?

Inderdaad, het kan al wat mentale weerstanden teweegbrengen. Dat kan ik je verzekeren...

Richtingen en oplossingen die compleet buiten de logica van het verstand liggen.

We kunnen ze nooit "bedenken". De weg van de ziel kan je niet bedenken. Je kan er enkel contact mee maken, en je er op die momenten volledig open voor stellen.

Velen willen oplossingen voor hun problemen, maar weinigen zijn bereid om de oplossing te aanvaarden, net omdat het compleet buiten hun denkkader ligt.

Vaak werk ik met mensen die contact maken met de weg van hun ziel, hun diepe verlangens. Het is tijdens een altered state of mind duidelijk wat ze te doen hebben in dit leven, maar het is moeilijk om het te aanvaarden of uit te voeren. Net omdat het zo in schril contrast staat met hun geoefend denkkader. En dat wordt uiteraard gespiegeld door de oordelen van hun omgeving.

Eens we de keuze maken om die informatie te aanvaarden, dan komt ons verstand goed van pas! Want we hebben het nodig om de zielsinformatie te realiseren, handen en voeten te geven in de materie. Dat is de correcte plaats van die mentale, logsich redenerende laag.

Maar de keuze blijft op het einde van de rit simpel: of we blijven met ons hoofd in dezelfde richting gaan zoals de vlieg, met de gekende gevolgen, of we kijken in andere richtingen voor we uitgeput zijn.


Welkom in Alchemy of Sparks om die andere zones van je bewustzijn te komen ontdekken.21 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven