top of page

Opleiding: Karmische Transformatiecoach

-met Gert De Smedt

Foto 31-08-21 om 19_edited.jpg

UPCOMING!!!
volgende opleiding 1/5/2023
Karmische Transformatiecoach

module
Karmisch opstellingswerk

Deze opleiding richt zich tot (toekomstige) professionals in de zorgsector, coaches, therapeuten, trainers,... die de begeleiding van hun cliënten willen benaderen vanuit een groter transformatieproces. Er komt op die manier een nieuwe dimensie in je manier van coachen, een diepere laag waarin je mensen begeleidt om hun karmische programma's te transformeren. Tijdens deze opleiding zal je groeien in bewustzijn rond je werk als coach en jezelf uitrusten met met concrete technieken.

 

Je gaat bij je cliënten op zoek naar de diepere oorzaken van hun symptomen.

Symptoombestrijding in je begeleiding is nodig tot op zekere hoogte. Voor duurzame transformaties bij je cliënten, zal je hen leren brengen bij de onderliggende oorzaken die geworteld zijn in karmische blessures. 

 

Door die knooppunten in het bewustzijn te transformeren, worden verschillende symptomen tegelijk aangepakt. Een aantal voorbeelden van veel voorkomende symptomen zijn: relationele problemen, professionele mislukkingen, heftige emotionele reacties, terugkerende aandoeningen zonder fysieke oorzaken, opvoedingsproblemen met kinderen, onverklaarbare onrust, gejaagdheid en angsten, burn-out, depressie,...

Maatschappelijke relevantie

 

Wie de ontwikkeling van het collectief bewustzijn wat volgt, kan er niet naast kijken. Het begrip karma duikt wereldwijd steeds meer op in lezingen, video’s, boeken, enz. Mensen worden zich steeds bewuster van de impact van karma op hun dagelijks leven. Het is geen esoterisch fenomeen meer, maar een tastbaar gegeven van elke dag. Het steeds opnieuw terugvallen in terugkerende patronen alsof we erin gevangen zitten. 

Daardoor zal de vraag toenemen naar begeleiders en therapeuten die inzicht hebben in karmische mechanismen, ze zelf doorwerkt hebben, en dit bewustzijn aan hun cliënten kunnen overbrengen.

Symptomen van karmische programma's

 • Terugkerende symptomen verspreid over verschillende jaren. Mensen voelen zich na bepaalde tijd weer in dezelfde situatie, het gekende "karmische kruispunt". Dat kan relationeel zijn, professioneel of persoonlijk. 

 • Vaak gaat het over irrationele symptomen. Onverklaarbare angsten, paniek, uitputting, onrust, heftige emoties,... zonder logische verklaring.  

 • Het ontstaan van een innerlijke druk die tot een depressieve toestand en verder tot een "dark night of the soul" kan leiden, het gevoel dat alles in het leven aan het instorten is, dat we controle verliezen.

 • Alles is er om gelukkig te zijn, en toch zijn we het niet.

Speerpunten van de opleiding

Een efficiënte methodiek​

Uitgebreid handboek​

Een praktijkgerichte opleiding​

E-book Alchemie van de ziel​

Online traject vooraf

Online follow up na 2 maanden​

Voor wie?

 

 • Als je je cliënten nog beter wil coachen met een achtergrond van karmische programma's.

 • Als je bereid bent om naar de oorzaken van de symptomen te gaan, zelfs als dat pijnlijk is. Dit betekent ook in je eigen pijnstukken durven gaan.

 • Als je je coachingtechnieken wil uitbreiden om je cliënten efficiënter te begleiden.

 • Als het je vervult om mensen te coachen in hun innerlijke transformatie en hen te helpen om hun groter potentieel te bereiken. 

 • Als je een basis aan achtergrond en technieken wil uitbouwen om aan de slag te gaan als coach of therapeut.

Therapy Session
therapie

Een efficiënte methodiek

Ik wil met deze opleiding de methodiek doorgeven die ik op punt gesteld heb gedurende de voorbije jaren in Alchemy of Sparks. Het zijn technieken die je in staat zullen stellen om je cliënten heel efficiënt en gericht naar hun karmische blessures te begeleiden.

Een praktijkgerichte opleiding

Tijdens de opleiding breng je eigen thema's aan die in de groep doorwerkt worden met Gert. Zo leer je door directe observatie. De gebruikte technieken worden dan in detail uitgelegd om er zelf mee aan de slag te gaan in kleine groepjes met supervisie en feedback. Zo kan je direct ervaren waar je uitdagingen zitten als coach en je leerpunten aanpakken. Op die manier vertrek je met vaardigheden die je onmiddellijk kan inzetten in jouw (toekomstige) praktijk.

De inhoud van de opleiding is gebundeld in een handleiding.

Structuur van de opleiding

De opleiding 'karmische transformatiecoach' is opgebouwd uit verschillende modules die apart te volgen zijn. Binnen de algemene methodiek van karmische transformaties wordt er tijdens elke module in de diepte gewerkt op een specifiek aspect van het coachen.

Voor aanvang van elke module is er een online traject voorzien die je op je eigen tempo kan bestuderen. 

Daarin:

 • worden de algemene principes van het coachen uitlegd,

 • wordt de ethiek van coachen besproken,

 • krijg je een grondige uitleg over het hoe en wat van karma,

 • bestudeer je het energetische kader van karmische transformaties bij cliënten.

Je ontvangt ook het studie-e-boek "Alchemie van de ziel" toegestuurd bij inschrijving. Voorzie ongeveer een maand om dit degelijk te kunnen studeren.

Ongeveer twee maanden na elke module is er een online supervisiemoment voorzien in groep. Dat geeft de kans om te delen waar je tegen aanbotst in je praktijk. Op die manier krijg je antwoorden op je eigen vragen en kan je leren uit de professionele ervaringen van anderen.

Deze opleiding wordt gegeven door Gert De Smedt.

Prijs

De prijs voor deze opleiding bedraagt 800€ per module, verblijf niet inbegreopen. Daarover vind je meer info bij elke module afzonderlijk.

Eigen proces

Om mensen te kunnen coachen in hun karmische thema's, vraagt het uiteraard van jou als deelnemer de bereidheid om contact te maken met je eigen karmische programma's en ze te transformeren. Het is echter een opleiding en geen therapeutisch traject voor je eigen karmische pijnpunten. De focus blijft dus steeds gericht op de uitleg van het proces van je cliënten.

bottom of page