Webinars

 

                                                        Online webinar

  Karmische relaties

Een relatie is niet alleen een ontmoeting tussen twee personen. Het is een ontmoeting tussen twee karmische systemen. Achter elke persoon staan de ontelbare voorouders met hun wijsheden en blessures. In een relatie wordt karma geactiveerd om op die manier getransformeerd te worden.
Als we ons daarvan echter niet bewust zijn, is het meestal een bron van conflict en frustratie. We kunnen bijvoorbeeld niet begrijpen waarom één opmerking of zucht van onze partner ons compleet overstuur kan maken. Die irrationele reacties wijzen op de activering van karmische blessures. 

Tijdens de webinar wordt het uitgelegd hoe karma in relaties steeds meer uitvergroot wordt. De karmische codering begint al bij de conceptie, zwangerschap en geboorte. Het zijn sleutelmomenten in de evolutie van een ziel. Vervolgens is er de relatie met onze ouders die we vooral ondergaan. Er is nog weinig meta-bewustzijn.
Stappen we zonder bewustzijn in een intieme relatie, dan zullen de karmische thema's daarin nog sterker naar de oppervlakte komen. Dat mechanisme wordt in detail uitgelegd. Een nieuwe vorm van relatie komt er met onze kinderen. Zij zullen ons spiegelen waar we nog werk te doen hebben. 
Veel mensen moeten toegeven dat ze met hun eigen kinderen hetzelfde patroon herhalen waaronder ze zelf geleden hebben als kind. Of ze vervallen in het tegenovergestelde. Hoe hard ze ook proberen, het voelt aan alsof ze niet anders kunnen. De geschiedenis herhaalt zich ongewild. 

Deze webinar gaat over de rode draad in onze relaties als kind, als partner en als ouder. Elke generatie heeft de keuze om karmische thema's te transformeren. Indien we dat niet doen, geven wij ze op onze beurt door.

Hoe kan je karmische patronen herkennen in relaties, en hoe kan je ze aanpakken?
Je ontdekt het in deze webinar.

"Na deze lezing begrijp ik meer hoe sterk karmische thema's mijn leven beïnvloeden. Het geeft me inzicht in mijn reacties en de gevolgen ervan. Door beter te begrijpen wat er gebeurt, voel ik meer innerlijke rust".

Carlo/Zwitserland

                                                        Online webinar

Purges en zuivering van het lichaam

 

Ben je echt geïnteresseerd in verschillende methoden om je lichaam te ontgiften en te zuiveren?

Hier kun je een webinar aanvragen die jou kan helpen.

Het gaat specifiek over purges.