Lezingen

 

Wil je zelf een lezing organiseren in je centrum of praktijk?

 

                                     Contacteer ons

Boekpresentatie

            Alchemie van de ziel 

                       karmische transformaties

Tijdens deze lezing wordt de impact van karmische thema's op ons dagelijks leven uitgelegd. Het zijn de problemen waarin we onszelf voelen rondjes draaien, als programma's waarin we gevangen zitten. Alsof we na jaren precies weer op hetzelfde punt zijn gekomen. Het maakt ons wanhopig. 

En toch is er een uitweg. 

Aan de hand van heel praktische voorbeelden worden de algemene mechanismen ontrafeld van karmische blessures en hun invloed op relaties, het fysieke lichaam met chronische aandoeningen, het emotioneel functioneren, en op professionele activiteiten. 

Er wordt besproken wat onze logische reflexen zijn als dergelijke blessures worden geactiveerd, en waarom ze niet werken. 

 

We gaan dieper in op wat je kan doen om die blessures te transformeren en zo te leren surfen op de karmische golven van het leven.

"Na deze lezing begrijp ik meer hoe sterk karmische thema's mijn leven beïnvloeden. Het geeft me inzicht in mijn reacties en de gevolgen ervan. Door beter te begrijpen wat er gebeurt, voel ik meer innerlijke rust".

Carlo/Zwitserland

Lezingen: 

                                                  Deel 2

                                           Karma in relaties 

Een relatie is niet alleen een ontmoeting tussen twee personen. Het is een ontmoeting tussen twee karmische systemen. Achter elke persoon staan de ontelbare voorouders met hun wijsheden en blessures. In een relatie wordt karma geactiveerd om op die manier getransformeerd te worden.
Als we ons daarvan echter niet bewust zijn, is het meestal een bron van conflict en frustratie. We kunnen bijvoorbeeld niet begrijpen waarom één opmerking of zucht van onze partner ons compleet overstuur kan maken. Die irrationele reacties wijzen op de activering van karmische blessures. 

Tijdens de lezing wordt uitgelegd hoe karma in relaties steeds meer uitvergroot wordt. De karmische codering begint al bij de conceptie, zwangerschap en geboorte. Het zijn sleutelmomenten in de evolutie van een ziel. Vervolgens is er de relatie met onze ouders die we vooral ondergaan. Er is nog weinig meta-bewustzijn.
Stappen we zonder bewustzijn in een intieme relatie, dan zullen de karmische thema's daarin nog sterker naar de oppervlakte komen. Dat mechanisme wordt in detail uitgelegd. Een nieuwe vorm van relatie komt er met onze kinderen. Zij zullen ons spiegelen waar we nog werk te doen hebben. 
Veel mensen moeten toegeven dat ze met hun eigen kinderen hetzelfde patroon herhalen waaronder ze zelf geleden hebben als kind. Of ze vervallen in het tegenovergestelde. Hoe hard ze ook proberen, het voelt aan alsof ze niet anders kunnen. De geschiedenis herhaalt zich ongewild. 

Deze lezing gaat over de rode draad in onze relaties als kind, als partner en als ouder. Elke generatie heeft de keuze om karmische thema's te transformeren. Indien we dat niet doen, geven wij ze op onze beurt door.

Hoe kan je karmische patronen herkennen in relaties, en hoe kan je ze aanpakken?
Je ontdekt het in deze lezing.

   Alchemy of Sparks

International center for karmic transformations

  contact@alchemyofsparks.center              Tel: 0032 474 32 89 40