top of page

Opleiding Karmische Transformatiecoach

MODULE
Karmische regressie en activatie

Foto 31-08-21 om 19_edited.jpg

datum en locatie nog te bepalen

Je cliënten vinden zelf geen oplossingen meer voor de uitdagingen in hun leven. Ze hebben alles geprobeerd maar kunnen geen uitweg meer bedenken. Het transformeren van karmische programma's gebeurt niet vanuit een mentale benadering. Je begeleidt jouw cliënten naar een andere dimensie van hun bewustzijn.

Karmische regressie

Om tot alternatieven te komen voor problemen zal je cliënten helpen afdalen van het hoofd naar het gevoel. Je brengt ze in contact met hun cellulair geheugen. De databank die opgeslagen zit in de cellen is ontelbare keren groter dan het cognitieve geheugen. Herinneringen die al lang vergeten waren, blijken dan plots nog heel levendig aanwezig te zijn in diepere lagen van het energetische systeem.

Het gaat meestal over pijnlijke ervaringen die je cliënten hebben weggeduwd in hun onderbewustzijn. Dat is een logische manier om te overleven. 

Als een ervaring te pijnlijk is om er bewust van te blijven, wordt ze doorverwezen naar gebieden van het onderbewustzijn waardoor ze niet meer doorvoeld worden. Het is een mechanisme van zelfbescherming maar die ervaringen gaan daardoor niet weg. 

Ze blijven onderhuids leven en zijn de zenders van informatie die het dagelijkse doen en laten van iemand bepalen. Omdat er geen contact meer is met die diepere oorzaken van de realiteit, snappen jouw cliënten niet wat hen overkomt in het leven. 

Naast het onbegrip voor hun symptomen slagen ze er ook niet in om hun gedrag te veranderen. Ze blijven gevangen zitten in karmische programma's die gestuurd en onderhouden worden vanuit hun onderbewustzijn. 

Karmische regressie is bedoeld om hen bij die weggeduwde pijnunten te brengen. Dat zijn de karmische knopen. Die knopen kunnen zowel een pre-, peri-, of postnatale oorsprong hebben.

Karmische activatie

In een karmische knoop zit een gorte hoeveelheid aan lading geblokkeerd. Die lading bestaat vooral uit niet-geuite emoties en pijnlijke herinneringen. De overlevingsreflex van je cliënt was weglopen van die pijn. Dat heeft geleid tot de symptomen waarmee hij of zij bij jou aanklopt.

Wegvluchten werkt niet meer. De weg van transformatie is niet er uit willen, maar er in gaan. Bij een karmische activatie ga je de traumatische herinneringen gedoseerd activeren zodat de geblokkeerde krachten bevrijd kunnen worden.

De energie die nodig was om pijn te onderdrukken, komt dan weer ter beschikking. Dat leidt tot een algemene toename van levensenergie.

Adem en klank

Als basisgereedschappen bij karmische regressie en activatie leer je adem en klank efficiënt in te zetten. Je biedt je cliënten een kader om geblokkeerde energieën op een veilige manier te kanaliseren.

Karmische map

Je leert tijdens deze module een karmische map aan te leggen voor je cliënten. Het is een techniek om een beeld te krijgen van hun karmische structuur. Je brengt ketting van onderliggende oorzaken en overtuigingen in kaart die leiden tot symptomen. 

Foto 31-08-21 om 19_edited.jpg
bottom of page